Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

TD Tech Data AB, Spånga - 0850011398

TD Tech Data i Spånga är ett aktiebolag som består av 246 anställda och omsätter 13 959 923 TKR. Telefon: 0850011398, 0850021907, 0850026746. Namn: TD Tech Data AB. Ort: Spånga. Org.nr: 5562314533.

Organisationsnummer

556231-4533

Telefon

  1. 0850011398
  2. 0850021907
  3. 0850026746

Adress

Box 56163 91 SpångaFler på samma adress

Omsättning

13959923 TKR

Anställda

246 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1983
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-01-312018-01-312017-01-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)13 670 84012 906 03011 299 540
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)289 079213 641214 920
Total omsättning (TKR)13 959 92313 119 67011 514 462
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)203 273201 460191 469
Administrationskostnader (TKR)114 338139 700132 234
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)241 040157 167153 012
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)13 933 70013 106 55011 476 830
Rörelseresultat, EBIT (TKR)26 22213 12037 635
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)1 6171 7972 135
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)63 01964 48466 121
Externa räntekostnader (TKR)1312570
Övriga finansiella kostnader (TKR)1 0595 179133
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-62 592-68 123-64 119
Resultat efter finansnetto (TKR)-36 370 000-55 002 000-26 484 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-36 370 000-55 002 000-26 484 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-36 370 000-55 002 000-26 484 000
Skatt (TKR)1 080-9 237 0008 321
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-37 450 000-45 765 000-34 805 000
Kreditupplysning för TD Tech Data AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU