Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Randstad AB

Randstad är ett aktiebolag i Solna som består av 4915 anställda och omsätter 3 066 982 TKR. Adress: Box 3037. Organisationsnummer: 556242-1718

Organisationsnummer

556242-1718

Adress

Box 3037169 03 SolnaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1984
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 066 8122 980 728795 449
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)17018 9890
Total omsättning (TKR)3 066 9822 999 717795 449
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)18410
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)328 940300 117168 905
Personalkostnader (TKR)2 657 9412 612 800-1
Avskrivningar (TKR)165 374166 1501 092
Summa rörelsekostnader (TKR)3 152 2733 079 108-1
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-85 291-79 39121 224
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0024 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)3521410
Externa ränteintäkter (TKR)59206173
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0310
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)15 06912 7424 110
Externa räntekostnader (TKR)86107
Övriga finansiella kostnader (TKR)1617437
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-14 760-12 39119 619
Resultat efter finansnetto (TKR)-100 051 000-91 782 00040 844
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-100 051 000-91 782 00040 844
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00-36 222 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-2 900-12 57718 310
Resultat före skatt (TKR)-100 053 900-91 794 580-36 162 850
Skatt (TKR)14 36514 5079
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-117 316 000-118 866 00022 923
Kreditupplysning för Randstad AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU