Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Relicum AB, Uppsala

Relicum i Uppsala är ett aktiebolag som omsätter 0 TKR. Namn: Relicum AB. Ort: Uppsala. Org.nr: 5562422658.

Organisationsnummer

556242-2658

Adress

Box 116751 04 UppsalaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1984
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI31
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)006 383
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)046 413
Total omsättning (TKR)0412 796
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)95762 944
Personalkostnader (TKR)116 552
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)96779 496
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-97-733 300
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)0013
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)2719
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-2-7-6
Resultat efter finansnetto (TKR)-99 000-80 0003 294
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-99 000-80 0003 294
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-99 000-80 0003 294
Skatt (TKR)00746
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-99 000-80 0002 548
Kreditupplysning för Relicum AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU