Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Wallenius Logistics AB, Stockholm

Wallenius Logistics i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 21 060 TKR. Namn: Wallenius Logistics AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5562539873.

Organisationsnummer

556253-9873

Adress

Box 38193100 64 StockholmFler på samma adress

Omsättning

21060 TKR

Resultat

2666895 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1985
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)21 060190 47825 951
Total omsättning (TKR)21 060190 47825 951
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)014 33015 121
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)014 33015 121
Rörelseresultat, EBIT (TKR)21 060176 14810 830
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)2 757 462-854 394 000292 003
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)14 6343840
Externa ränteintäkter (TKR)1 07066 44615 642
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)56 51582 628365
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)32 93316 585307
Externa räntekostnader (TKR)069 0436 380
Övriga finansiella kostnader (TKR)113 17520 199262
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)2 683 573-854 350 400301 061
Resultat efter finansnetto (TKR)2 704 633-634 615 000311 891
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)2 704 633-634 615 000311 891
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0-153 860 000-152 416 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)2 704 633-788 475 000-152 104 100
Skatt (TKR)37 73814 502-29 156 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)2 666 895-802 977 024188 631
Kreditupplysning för Wallenius Logistics AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU