Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Ason Form i Umeå AB, Uppsala

Ason Form i Umeå i Uppsala är ett aktiebolag som omsätter 32 TKR. Namn: Ason Form i Umeå AB. Ort: Uppsala. Org.nr: 5562740711.

Organisationsnummer

556274-0711

Adress

Box 116751 04 UppsalaFler på samma adress

Omsättning

32 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1986
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI31
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)318419
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2900
Total omsättning (TKR)3218419
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)732634
Personalkostnader (TKR)2000
Avskrivningar (TKR)444
Summa rörelsekostnader (TKR)973038
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-6519-37
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)-65 00019-38 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-65 00019-38 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-65 00019-38 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-65 00019-38 000
Kreditupplysning för Ason Form i Umeå AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU