B.Strid Sanerings Aktiebolag

B.Strid Sanerings är ett aktiebolag i Uppsala som består av 1 anställd och omsätter 126 TKR. Telefon: 087543397. Adress: Box 116. Organisationsnummer: 556309-1213

Organisationsnummer

556309-1213

Telefon

  1. 087543397

Adress

BOX 116
C/O INTEK, GREGER LEWÉN
751 04 UPPSALAFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1987
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLikvidation avslutad 2016-06-30
2015-12-312014-12-312013-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1159378
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)1100
Total omsättning (TKR)1269378
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)424336
Övriga externa kostnader (TKR)86351247
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)128394283
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-1-300-204
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)5405
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)9351 336895
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)100
Övriga finansiella kostnader (TKR)600
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)9821 336900
Resultat efter finansnetto (TKR)9811 036695
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)9811 036695
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0375863
Resultat före skatt (TKR)9811 4111 558
Skatt (TKR)1125152
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)9701 3871 406
Kreditupplysning för B.Strid Sanerings Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.