Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Essity Aktiebolag (publ), Stockholm - 086607430

Essity (publ) i Stockholm är ett aktiebolag som består av 110 anställda och omsätter 192 000 TKR. Telefon: 086607430, 086788130, 0706814880. Namn: Essity Aktiebolag (publ). Ort: Stockholm. Org.nr: 5563255511.

Organisationsnummer

556325-5511

Telefon

  1. 086607430
  2. 086788130
  3. 0706814880

Adress

Box 200101 23 StockholmFler på samma adress

Omsättning

192000 TKR

Resultat

16162000 TKR

Anställda

110 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1988
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)192 000367 0000
Total omsättning (TKR)192 000367 0000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)738 000933 0000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)738 000933 0000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-546 000-566 0000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)18 347 0002 737 000-225 000 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)329 000491 00016 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)1 028 000981 00035 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)17 648 0002 247 000-225 019 000
Resultat efter finansnetto (TKR)17 102 0001 681 000-244 000 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)17 102 0001 681 000-244 000 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0-1 0000
Resultat före skatt (TKR)17 102 0001 680 000-244 000 000
Skatt (TKR)940 000-816 000 000-230 000 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)16 162 0002 496 000-14 000 000
Kreditupplysning för Essity Aktiebolag (publ)

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU