Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Sällstorp Skog Aktiebolag

Sällstorp Skog är ett aktiebolag i Slättåkra som består av 1 anställd och omsätter 500 TKR. Adress: Slättåkra sällstorp 277. Organisationsnummer: 556336-6532

Organisationsnummer

556336-6532

Adress

Slättåkra Sällstorp 277313 93 SlättåkraFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1988
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2821 2811 304
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2183437
Total omsättning (TKR)5001 3151 341
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)253875716
Personalkostnader (TKR)117441362
Avskrivningar (TKR)0350350
Summa rörelsekostnader (TKR)3701 6661 428
Rörelseresultat, EBIT (TKR)131-351-88
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)21114
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-2-11-14
Resultat efter finansnetto (TKR)129-362 000-102 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)129-362 000-102 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0050
Resultat före skatt (TKR)129-362 000-101 950
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)129-362 000-52 000
Kreditupplysning för Sällstorp Skog Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU