CGI Sverige AB

CGI Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 3560 anställda och omsätter 5 323 653 TKR. Telefon: 011186335. Organisationsnummer: 556337-2191

Organisationsnummer

556337-2191

Telefon

  1. 011186335
  2. 011186380
  3. 011186397

Adress

164 98 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1988
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-09-302017-09-302016-09-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)5 323 6535 289 2025 375 616
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)5 323 6535 289 2025 375 616
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)188 148171 719196 554
Övriga externa kostnader (TKR)1 811 2931 800 9321 753 297
Personalkostnader (TKR)2 749 2752 668 3902 718 584
Avskrivningar (TKR)125 81696 187104 240
Summa rörelsekostnader (TKR)4 874 5324 737 2284 772 675
Rörelseresultat, EBIT (TKR)449 121551 974602 941
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)786 04148 352843 061
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00377
Externa ränteintäkter (TKR)8371 0420
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)8 1252 2100
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)699999
Övriga finansiella kostnader (TKR)18 3864 8725 437
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)776 54846 633837 902
Resultat efter finansnetto (TKR)1 225 669598 6071 440 843
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 225 669598 6071 440 843
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-6 100 000-545 845 000-606 000 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-4 874 331-545 246 400-604 559 200
Skatt (TKR)102 2464 2691 830
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)1 117 32348 493833 013
Kreditupplysning för CGI Sverige AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.