Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Gotic AB, Stockholm

Gotic i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 0 TKR. Namn: Gotic AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5563390839.

Organisationsnummer

556339-0839

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress

Resultat

53437 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1988
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)200
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)200
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-200
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)164 142157 146144 562
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)004
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)164 142157 146144 566
Resultat efter finansnetto (TKR)164 140157 146144 566
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)164 140157 146144 566
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-82 234 000-142 673 000-106 900 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-18 91800
Resultat före skatt (TKR)-82 088 780-142 515 800-106 755 400
Skatt (TKR)9 5513 1868 280
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)53 43711 28729 386
Kreditupplysning för Gotic AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU