Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Allmänna Pensionsfondens Fastighetsaktiebolag

Allmänna Pensionsfondens Fastighetsaktiebolag är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 119 363 TKR. Telefon: 031151095. Adress: Box 30074. Organisationsnummer: 556355-6835

Organisationsnummer

556355-6835

Telefon

  1. 031151095

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)119 363121 260117 794
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)119 363121 260117 794
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)26 24823 16224 024
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)17 61718 84019 564
Summa rörelsekostnader (TKR)43 86542 00243 588
Rörelseresultat, EBIT (TKR)75 49879 25874 206
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)141519
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)7492 4300
Externa räntekostnader (TKR)12 2345 339
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-736-4 649-5 320
Resultat efter finansnetto (TKR)74 76274 60968 886
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)74 76274 60968 886
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-39 106 000-69 370 0000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-8 9960-63 500
Resultat före skatt (TKR)-39 040 240-69 295 3905 386
Skatt (TKR)4 8501 1581 187
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)21 8104 0814 199
Kreditupplysning för Allmänna Pensionsfondens Fastighetsaktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU