Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Cuprija och Söner Aktiebolag

Cuprija och Söner är ett aktiebolag i Enköping som består av 2 anställda och omsätter 2 894 TKR. Telefon: 017134041. Adress: Doktor westerlunds gata 13 b. Organisationsnummer: 556364-4847

Organisationsnummer

556364-4847

Telefon

  1. 017134041
  2. 0708102993
  3. 0708279199

Adress

Doktor Westerlunds gata 13 B745 63 EnköpingFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 8923 1172 983
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2233
Total omsättning (TKR)2 8943 1193 016
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)705688705
Personalkostnader (TKR)8451 0591 091
Avskrivningar (TKR)332
Summa rörelsekostnader (TKR)1 5531 7501 798
Rörelseresultat, EBIT (TKR)142124-13
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)141124-13 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)141124-13 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)141124-13 000
Skatt (TKR)34300
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)10893-13 000
Kreditupplysning för Cuprija och Söner Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU