Cuprija och Söner Aktiebolag

Cuprija och Söner är ett aktiebolag i Enköping som består av 2 anställda och omsätter 2 894 TKR. Telefon: 017134041. Adress: Doktor westerlunds gata 13 b. Organisationsnummer: 556364-4847

Organisationsnummer

556364-4847

Telefon

  1. 017134041

Adress

DOKTOR WESTERLUNDS GATA 13 B745 63 ENKÖPINGFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 8923 1172 983
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2233
Total omsättning (TKR)2 8943 1193 016
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)1 2001 2461 231
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)705688705
Personalkostnader (TKR)8451 0591 091
Avskrivningar (TKR)332
Summa rörelsekostnader (TKR)2 7532 9963 029
Rörelseresultat, EBIT (TKR)142124-13
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)141124-13
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)141124-13
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)141124-13
Skatt (TKR)33300
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)10893-13
Kreditupplysning för Cuprija och Söner Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.