Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Träspaden AB, Uppsala

Träspaden i Uppsala är ett aktiebolag som omsätter 2 TKR. Namn: Träspaden AB. Ort: Uppsala. Org.nr: 5563777175.

Organisationsnummer

556377-7175

Adress

Box 116751 04 UppsalaFler på samma adress

Omsättning

2 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI31
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2160
Total omsättning (TKR)2160
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1548140
Personalkostnader (TKR)30271
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)1848411
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-16-32-411
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0170
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)0096
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)3300
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-331796
Resultat efter finansnetto (TKR)-49 000-16 000-315 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-49 000-16 000-315 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-49 000-16 000-315 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-49 000-16 000-315 000
Kreditupplysning för Träspaden AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU