Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Gydans Grönsaker Aktiebolag

Gydans Grönsaker är ett aktiebolag i Tvååker som består av 1 anställd och omsätter 3 329 TKR. Telefon: 0705403087. Adress: Tvååker 10. Organisationsnummer: 556408-2633

Organisationsnummer

556408-2633

Telefon

  1. 0705403087

Adress

Tvååker 10432 76 TvååkerFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1990
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 3293 7283 905
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)07238
Total omsättning (TKR)3 3293 7354 143
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)400
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)632680690
Personalkostnader (TKR)00165
Avskrivningar (TKR)169146127
Summa rörelsekostnader (TKR)805826982
Rörelseresultat, EBIT (TKR)118196402
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)1200
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)265151
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)261915
Övriga finansiella kostnader (TKR)607149106
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-619-10330
Resultat efter finansnetto (TKR)-503 00092432
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-503 00092432
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)74-44-183
Resultat före skatt (TKR)-502 92648249
Skatt (TKR)394422
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-468 0004227
Kreditupplysning för Gydans Grönsaker Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU