Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

ISS Facility Services AB, Stockholm - 0101507666

ISS Facility Services i Stockholm är ett aktiebolag som består av 5901 anställda och omsätter 4 155 906 TKR. Telefon: 0101507666, 013133401, 013137565. Namn: ISS Facility Services AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5564103280.

Organisationsnummer

556410-3280

Telefon

  1. 0101507666
  2. 013133401
  3. 013137565

Adress

Box 47635117 94 StockholmFler på samma adress

Omsättning

4155906 TKR

Anställda

5901 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1990
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 155 7004 200 9484 515 221
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)20680 3565 871
Total omsättning (TKR)4 155 9064 281 3044 521 092
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)5214 563758
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 338 2241 333 2001 283 468
Personalkostnader (TKR)2 587 3402 672 6672 876 781
Avskrivningar (TKR)46 51252 00961 884
Summa rörelsekostnader (TKR)3 972 5974 062 4394 222 891
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-15 30031 105158 414
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)-266 567 000-1 562 000-2 949 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)3 1066 9633 629
Externa ränteintäkter (TKR)458503524
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0026
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)9 94710 55010 774
Övriga finansiella kostnader (TKR)800
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-266 573 400-1 565 084-2 955 595
Resultat efter finansnetto (TKR)-288 258 00026 459148 870
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-288 258 00026 459148 870
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-1 900 000-2 382 000-358 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)41 75140 94012 136
Resultat före skatt (TKR)-290 116 200-2 314 601-196 994
Skatt (TKR)9 9501 62644 055
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-258 356 99263 391116 593
Kreditupplysning för ISS Facility Services AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU