Ramsbury Invest AB

Ramsbury Invest är ett aktiebolag i Stockholm som består av 1 anställd och omsätter 0 TKR. Adress: Salenhuset /hk. Organisationsnummer: 556423-5769

Organisationsnummer

556423-5769

Adress

Salenhuset /Hk106 38 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1991
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-11-302017-11-302016-11-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)070
Total omsättning (TKR)070
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)106 48389 41970 742
Personalkostnader (TKR)5 2754 0670
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)111 75893 48670 742
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-111 758-93 479-70 742
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)6 897 1766 075 0195 825 128
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)488 860483 313442 582
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)3 084 972431 945619 109
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)2 18105 090
Övriga finansiella kostnader (TKR)0147 5522 925
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)10 468 8306 842 7256 878 804
Resultat efter finansnetto (TKR)10 357 0706 749 2466 808 062
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)10 357 0706 749 2466 808 062
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-737 352-145 400-217 700
Resultat före skatt (TKR)9 619 7176 603 8466 590 362
Skatt (TKR)556 96395 974143 711
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)9 062 754-16 446 651
Kreditupplysning för Ramsbury Invest AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.