Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Atea Sverige AB, Kista - 011194600

Atea Sverige i Kista är ett aktiebolag som består av 2416 anställda och omsätter 14 946 730 TKR. Telefon: 011194600, 011194609, 013245624. Namn: Atea Sverige AB. Ort: Kista. Org.nr: 5564480282.

Organisationsnummer

556448-0282

Telefon

  1. 011194600
  2. 011194609
  3. 013245624
Byta mobilabonnemang?

Adress

Box 18164 93 KistaFler på samma adress

Omsättning

14946730 TKR

Resultat

120725 TKR

Anställda

2416 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1992
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)14 918 61012 717 30012 045 500
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)28 12223 22515 194
Total omsättning (TKR)14 946 73012 740 52012 060 699
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)018736
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)11 958 26010 111 9809 678 257
Övriga externa kostnader (TKR)444 907417 306373 954
Personalkostnader (TKR)2 072 2411 818 0381 679 343
Avskrivningar (TKR)31 27439 44756 282
Summa rörelsekostnader (TKR)14 506 68012 386 96011 787 870
Rörelseresultat, EBIT (TKR)440 046353 559272 827
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)06 4934 272
Externa ränteintäkter (TKR)18 8268 9458 892
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)098432
Externa räntekostnader (TKR)1 4301 4911 556
Övriga finansiella kostnader (TKR)4 0965 2073 387
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)13 3008 6427 789
Resultat efter finansnetto (TKR)453 346362 201280 616
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)453 346362 201280 616
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-300 000 000-280 000 000-345 422 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)6 580-14 06258 880
Resultat före skatt (TKR)-299 540 100-279 651 800-345 082 500
Skatt (TKR)39 20117 3631 750
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)120 72550 776-7 677 000
Kreditupplysning för Atea Sverige AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU