Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Samhall Aktiebolag

Samhall är ett aktiebolag i Stockholm som består av 19893 anställda och omsätter 4 209 000 TKR. Telefon: 011105237. Adress: Box 27705. Organisationsnummer: 556448-1397

Organisationsnummer

556448-1397

Telefon

  1. 011105237
  2. 013100117
  3. 013120658

Adress

Box 27705115 91 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1992
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 337 0003 036 0002 507 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)872 0005 244 0004 962 000
Total omsättning (TKR)4 209 000-17 469 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)5 00000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)616 000563 000537 000
Personalkostnader (TKR)7 656 0007 265 0006 758 000
Avskrivningar (TKR)30 00029 00027 000
Summa rörelsekostnader (TKR)8 307 0007 857 0007 322 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)104 000-271 000-209 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)6 0008 00011 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)10 00026 00046 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)29 000010 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-13 00034 00047 000
Resultat efter finansnetto (TKR)91 000-237 000 000-162 000 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)91 000-237 000 000-162 000 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)91 000-237 000 000-162 000 000
Skatt (TKR)-2 000 000013 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)93 000-237 000 000-175 000 000
Kreditupplysning för Samhall Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU