Stadshypotek AB

Stadshypotek är ett aktiebolag i Stockholm som består av 81 anställda och omsätter 20 451 000 TKR. Telefon: 087015400. Organisationsnummer: 556459-6715

Organisationsnummer

556459-6715

Telefon

  1. 087015400

Adress

103 70 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1992
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)20 451 00020 264 00020 390 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)010 0000
Total omsättning (TKR)20 451 00020 274 00020 390 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)12 00002 000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)7 939 0007 903 0008 922 000
Personalkostnader (TKR)95 000116 00094 000
Avskrivningar (TKR)4 0006 0006 000
Summa rörelsekostnader (TKR)8 050 0008 025 0009 024 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)12 401 00012 249 00011 366 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)12 401 00012 249 00011 366 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)12 401 00012 249 00011 366 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)12 401 00012 249 00011 366 000
Skatt (TKR)2 729 0002 706 0002 509 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)9 672 0009 543 0008 857 000
Kreditupplysning för Stadshypotek AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.