Stadshypotek AB, Stockholm - 087015400

Stadshypotek i Stockholm är ett aktiebolag som består av 81 anställda och omsätter 20 451 000 TKR. Telefon: 087015400, 0196111616, 0701092049. Namn: Stadshypotek AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5564596715.

Organisationsnummer

556459-6715

Telefon

  1. 087015400
  2. 0196111616
  3. 0701092049
Byta mobilabonnemang?

Adress

103 70 StockholmFler på samma adress

Omsättning

20451000 TKR

Resultat

9671999 TKR

Anställda

81 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1992
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)20 451 00020 222 00020 308 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)052 00082 000
Total omsättning (TKR)20 451 00020 274 00020 390 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)6 813 00007 977 000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 138 0007 903 000947 000
Personalkostnader (TKR)95 000116 00094 000
Avskrivningar (TKR)4 0006 0006 000
Summa rörelsekostnader (TKR)8 050 0008 025 0009 024 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)12 401 00012 249 00011 366 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)12 401 00012 249 00011 366 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)12 401 00012 249 00011 366 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)12 401 00012 249 00011 366 000
Skatt (TKR)2 729 0002 706 0002 509 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)9 671 9999 543 0008 857 000
Kreditupplysning för Stadshypotek AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU