Lernia Bemanning AB

Lernia Bemanning är ett aktiebolag i Stockholm som består av 4723 anställda och omsätter 2 647 416 TKR. Telefon: 0771462500. Adress: Box 1181. Organisationsnummer: 556472-7013

Organisationsnummer

556472-7013

Telefon

  1. 0771462500

Adress

Box 1181111 91 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1993
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 612 4282 580 4832 174 459
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)34 98833 04018 232
Total omsättning (TKR)2 647 4162 613 5232 192 691
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)149 332135 476108 392
Personalkostnader (TKR)2 407 0852 344 3282 000 104
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)2 556 4172 479 8042 108 496
Rörelseresultat, EBIT (TKR)90 999133 71984 195
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)409234220
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)18108
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)391224212
Resultat efter finansnetto (TKR)91 390133 94384 407
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)91 390133 94384 407
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0-7 679 0000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)91 390-7 545 05784 407
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)91 390126 26484 407
Kreditupplysning för Lernia Bemanning AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.