Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Keolis Sverige AB, Stockholm - 015225348

Keolis Sverige i Stockholm är ett aktiebolag som består av 5005 anställda och omsätter 4 814 093 TKR. Telefon: 015225348, 037091520, 037113139. Namn: Keolis Sverige AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5564735057.

Organisationsnummer

556473-5057

Telefon

  1. 015225348
  2. 037091520
  3. 037113139
Byta mobilabonnemang?

Adress

Box 22052104 22 StockholmFler på samma adress

Omsättning

4814093 TKR

Anställda

5005 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1993
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 769 1114 551 6434 328 428
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)44 982127 25799 654
Total omsättning (TKR)4 814 0934 678 9004 428 082
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)60 00000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)2 132 4842 046 8381 838 122
Personalkostnader (TKR)2 483 1602 499 7112 347 616
Avskrivningar (TKR)99 63599 409103 410
Summa rörelsekostnader (TKR)4 775 2794 645 9584 289 148
Rörelseresultat, EBIT (TKR)38 81432 942138 934
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)28 00000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)413 499429
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)7 9681420
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)3374 3461 445
Övriga finansiella kostnader (TKR)4 20304 193
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)31 469-705-5 209
Resultat efter finansnetto (TKR)70 28332 237133 725
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)70 28332 237133 725
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-75 740 000-34 501 000-135 980 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-75 669 720-34 468 760-135 846 300
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-5 457 000-2 264 000-2 255 000
Kreditupplysning för Keolis Sverige AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU