Tompla Scandinavia Aktiebolag

Tompla Scandinavia är ett aktiebolag i Älvsjö som består av 3 anställda och omsätter 56 857 TKR. Telefon: 040451180. Adress: Johan skyttes väg 200 2 trappor. Organisationsnummer: 556476-7605

Organisationsnummer

556476-7605

Telefon

  1. 040451180
  2. 086406604
  3. 086406610

Adress

Johan Skyttes väg 200 2 Trappor125 34 ÄlvsjöFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1993
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)56 52336 17034 857
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)3345544
Total omsättning (TKR)56 85736 22534 901
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)50 43831 09130 907
Övriga externa kostnader (TKR)8989681 129
Personalkostnader (TKR)2 7192 6712 232
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)54 05534 73034 268
Rörelseresultat, EBIT (TKR)2 8011 495635
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)15151129
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)14712871
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)4-7758
Resultat efter finansnetto (TKR)2 8061 420692
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)2 8061 420692
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)2 8061 420692
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)2 8061 420692
Kreditupplysning för Tompla Scandinavia Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.