ERUDIO Transportutbildningar Aktiebolag

ERUDIO Transportutbildningar är ett aktiebolag i Eskilstuna som omsätter 56 TKR. Telefon: 016128560. Adress: Pressargatan 10. Organisationsnummer: 556482-6138

Organisationsnummer

556482-6138

Telefon

  1. 016128560

Adress

PRESSARGATAN 10632 29 ESKILSTUNAFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1994
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusUpplöst genom fusion 2018-06-29 (5569628604)
2017-12-312016-12-312015-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)442 919919
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)1223020
Total omsättning (TKR)563 149939
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)00371
Handelsvaror (TKR)11 0220
Övriga externa kostnader (TKR)1711 588426
Personalkostnader (TKR)1344315
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)1732 9541 112
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-115194-173
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)02155
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)02155
Resultat efter finansnetto (TKR)-116196-18
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-116196-18
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-17400
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)194019
Resultat före skatt (TKR)-961961
Skatt (TKR)0441
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-961521
Kreditupplysning för ERUDIO Transportutbildningar Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.