Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Johan Lindgren Advokat Aktiebolag

Johan Lindgren Advokat är ett aktiebolag i Mariestad som består av 1 anställd och omsätter 1 625 TKR. Adress: Box 3. Organisationsnummer: 556523-2807

Organisationsnummer

556523-2807

Adress

Box 3542 21 MariestadFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1995
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-04-302018-04-302017-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 6251 1713 639
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)0300
Total omsättning (TKR)1 6251 2013 639
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)2700
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)682578673
Personalkostnader (TKR)501592647
Avskrivningar (TKR)98987
Summa rörelsekostnader (TKR)1 3081 1791 407
Rörelseresultat, EBIT (TKR)317222 232
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)-41 0000135
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)75591 461
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)4 5048 168277
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)295241147
Övriga finansiella kostnader (TKR)018128
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-36 7167 9681 598
Resultat efter finansnetto (TKR)4 5587 9903 829
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)4 5587 9903 829
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)150-574-744
Resultat före skatt (TKR)4 7087 4163 085
Skatt (TKR)539796493
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)4 1706 6212 592
Kreditupplysning för Johan Lindgren Advokat Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU