Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Vasakronan Fastighetsutveckling AB, Stockholm

Vasakronan Fastighetsutveckling i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 0 TKR. Namn: Vasakronan Fastighetsutveckling AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5565329108.

Organisationsnummer

556532-9108

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress

Resultat

153000 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1996
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)200
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)200
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-200
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)153 00031 30099 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)153 00031 30099 000
Resultat efter finansnetto (TKR)152 99831 30099 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)152 99831 30099 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)200
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)153 00031 30099 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)153 00031 30099 000
Kreditupplysning för Vasakronan Fastighetsutveckling AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU