Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

AG arkitekter AB

AG arkitekter är ett aktiebolag i Stockholm som består av 25 anställda och omsätter 34 686 TKR. Telefon: 011102460. Adress: Warfvinges väg 30. Organisationsnummer: 556533-9404

Organisationsnummer

556533-9404

Telefon

  1. 011102460
  2. 011103462
  3. 011103463

Adress

Warfvinges väg 30112 51 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1996
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)34 68631 06129 628
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)34 68631 06129 628
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)7 5005 2886 391
Personalkostnader (TKR)21 21018 90918 289
Avskrivningar (TKR)161117119
Summa rörelsekostnader (TKR)28 87124 31424 799
Rörelseresultat, EBIT (TKR)5 8156 7474 829
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)384731
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-38-47-31
Resultat efter finansnetto (TKR)5 7776 7004 797
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)5 7776 7004 797
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-932-1 700-1 200
Resultat före skatt (TKR)4 8455 0003 597
Skatt (TKR)1 1441 142823
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 7023 8572 774
Kreditupplysning för AG arkitekter AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU