Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Järvatorget Aktiebolag, Stockholm

Järvatorget i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 56 TKR. Namn: Järvatorget Aktiebolag. Ort: Stockholm. Org.nr: 5565485546.

Organisationsnummer

556548-5546

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress

Omsättning

56 TKR

Resultat

162250 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1997
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)0143279
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)5600
Total omsättning (TKR)56143279
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)0013
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)58143279
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)58143292
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-20-13
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)160 573-1 087 000-1 954 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00174
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)160 573-1 087 000-1 953 826
Resultat efter finansnetto (TKR)160 571-1 087 000-1 794 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)160 571-1 087 000-1 794 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)1 6801 3581 500
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)162 251-1 085 642-1 792 500
Skatt (TKR)162-37 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)162 250210-257 000
Kreditupplysning för Järvatorget Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU