Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Goodtime Watchstores Malmö AB

Goodtime Watchstores Malmö är ett aktiebolag i Malmö som består av 3 anställda och omsätter 6 952 TKR. Adress: Box 19065. Organisationsnummer: 556549-2658

Organisationsnummer

556549-2658

Adress

Box 19065200 73 MalmöFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1997
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)6 9527 7897 236
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)6 9527 7897 236
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)3 7274 0703 861
Övriga externa kostnader (TKR)1 2771 8401 796
Personalkostnader (TKR)1 6631 4501 257
Avskrivningar (TKR)24170194
Summa rörelsekostnader (TKR)6 6917 5307 108
Rörelseresultat, EBIT (TKR)260260128
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)0615
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)0-6-15
Resultat efter finansnetto (TKR)260254113
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)260254113
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-69-650
Resultat före skatt (TKR)191189113
Skatt (TKR)464326
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)14514687
Kreditupplysning för Goodtime Watchstores Malmö AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU