Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Ystadmäklarna AB

Ystadmäklarna är ett aktiebolag i Ystad som omsätter 0 TKR. Adress: Vitkålsgatan 23. Organisationsnummer: 556552-2629

Organisationsnummer

556552-2629

Adress

Vitkålsgatan 23271 54 YstadFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1998
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)242551
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)242551
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-24-25-51
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)003
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)19076116
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)900
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)18176119
Resultat efter finansnetto (TKR)1575068
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1575068
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)64215125
Resultat före skatt (TKR)221265193
Skatt (TKR)495945
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)172207147
Kreditupplysning för Ystadmäklarna AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU