Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Addici Security AB, Kista - 0243425800

Addici Security i Kista är ett aktiebolag som består av 347 anställda och omsätter 173 866 TKR. Telefon: 0243425800, 0406300336, 0406313348. Namn: Addici Security AB. Ort: Kista. Org.nr: 5565555314.

Organisationsnummer

556555-5314

Telefon

  1. 0243425800
  2. 0406300336
  3. 0406313348
Byta mobilabonnemang?

Adress

164 99 KistaFler på samma adress

Omsättning

173866 TKR

Anställda

347 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1998
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)173 866204 577237 683
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)173 866204 577237 683
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)171 920182 270196 908
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)14310 53912 743
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)177 750200 975227 307
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-3 8843 60210 376
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)447576582
Externa ränteintäkter (TKR)295361
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)604070
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)416589573
Resultat efter finansnetto (TKR)-3 468 0004 19110 949
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-3 468 0004 19110 949
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)3 163-4 432 000-11 434 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-3 464 837-4 427 809-11 423 050
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-305 000-241 000-485 000
Kreditupplysning för Addici Security AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU