Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

AcadeMedia Support AB

AcadeMedia Support är ett aktiebolag i Stockholm som består av 8457 anställda och omsätter 8 217 125 TKR. Telefon: 0771104070. Adress: Box 213. Organisationsnummer: 556568-8479

Organisationsnummer

556568-8479

Telefon

  1. 0771104070
  2. 087944200
  3. 0730763403

Adress

Box 213101 24 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1999
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)7 5576 0638 990
Patent, licenser mm (TKR)050250
Goodwill (TKR)37 93439 28488 218
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)45 49145 39797 458
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)163 091147 895136 796
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)241 424167 815146 101
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)404 515315 710282 897
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)46 91825 77320 154
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)46 91825 77320 154
Summa anläggningstillgångar (TKR)496 924386 880400 509
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)343470
Summa varulager (TKR)343470
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)145 053142 485156 241
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)1 685 0471 372 4971 106 917
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)474 705467 081461 015
Summa kortfristiga fordringar (TKR)2 304 8051 982 0631 724 173
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)5091107
Summa omsättningstillgångar (TKR)2 304 8891 982 1881 724 350
Summa tillgångar (TKR)2 801 8132 369 0682 124 859
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)202020
Summa bundet eget kapital (TKR)120120120
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)376 220228 84087 440
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)176 987147 380141 400
Summa fritt eget kapital (TKR)553 207376 220228 840
Summa eget kapital (TKR)553 327376 340228 960
Summa obeskattade reserver (TKR)413 313319 182239 016
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)14 27529 59145 555
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)410 371299 839303 717
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)499 734544 744588 979
Övriga kortfristiga skulder (TKR)910 793-1718 632
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 820 8981 643 9551 611 328
Summa eget kapital och skulder (TKR)2 801 8132 369 0682 124 859
Kreditupplysning för AcadeMedia Support AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU