Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Fastighets AB Telefonfabriken, Stockholm - 020720200

Fastighets Telefonfabriken i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 219 407 TKR. Telefon: 020720200, 0812208997. Namn: Fastighets AB Telefonfabriken. Ort: Stockholm. Org.nr: 5565774535.

Organisationsnummer

556577-4535

Telefon

  1. 020720200
  2. 0812208997
Byta mobilabonnemang?

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress

Omsättning

219407 TKR

Resultat

29083 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1999
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)219 350209 793200 419
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)5720 477632 054
Total omsättning (TKR)219 407230 270832 473
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)0017 944
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)59 41766 00866 721
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)79 25078 03575 320
Summa rörelsekostnader (TKR)138 667144 043159 985
Rörelseresultat, EBIT (TKR)80 74086 227672 488
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)8111164
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)0010
Externa räntekostnader (TKR)1445
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)801079
Resultat efter finansnetto (TKR)80 82086 334672 497
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)80 82086 334672 497
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-40 773 000-70 080 000-64 165 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-9 30000
Resultat före skatt (TKR)-40 701 480-69 993 660-63 492 500
Skatt (TKR)1 664-890 000-2 338 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)29 08317 144610 670
Kreditupplysning för Fastighets AB Telefonfabriken

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU