Södersjukhuset Aktiebolag

Södersjukhuset är ett aktiebolag i Stockholm som består av 4873 anställda och omsätter 5 143 067 TKR. Telefon: 0812312304. Organisationsnummer: 556595-7403

Organisationsnummer

556595-7403

Telefon

  1. 0812312304
  2. 0812312324
  3. 0812312344

Adress

118 83 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2000
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)7 2667 7785 855
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)7 2667 7785 855
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)211 424234 594239 547
Inventarier (TKR)90 88282 41585 763
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)303 60749 67716 228
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)605 913366 686341 538
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)613 179374 464347 393
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)21 62221 68021 947
Summa varulager (TKR)21 62221 68021 947
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)24 83824 53123 673
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)1 407 0441 319 2781 233 757
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)141 584145 69694 507
Summa kortfristiga fordringar (TKR)1 573 4661 489 5051 351 937
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)1 824 5431 747 0891 511 371
Summa omsättningstillgångar (TKR)3 419 6313 258 2742 885 255
Summa tillgångar (TKR)4 032 8103 632 7383 232 648
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)88 00088 00088 000
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)88 10088 10088 100
Summa bundet eget kapital (TKR)176 100176 100176 100
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)368 551376 378388 608
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)05 5000
Årets resultat (TKR)-1 212 000-13 327 000-12 230 000
Summa fritt eget kapital (TKR)-843 449-12 945 120-11 841 390
Summa eget kapital (TKR)543 439544 651552 478
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)2 157 2111 940 4901 705 575
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)119 528107 343109 001
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)-1418 784276 604
Övriga kortfristiga skulder (TKR)-1621 470588 990
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 332 1601 147 597974 595
Summa eget kapital och skulder (TKR)4 032 8103 632 7383 232 648
Kreditupplysning för Södersjukhuset Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.