Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Fastighets AB Visiret

Fastighets Visiret är ett aktiebolag i Halmstad som omsätter 3 200 TKR. Adress: Rundan 1. Organisationsnummer: 556596-6552

Organisationsnummer

556596-6552

Adress

Rundan 1302 53 HalmstadFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2000
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-09-302017-09-302016-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 2002 1083 518
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)3 2002 1083 518
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)668482379
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)431646469
Summa rörelsekostnader (TKR)1 0991 128848
Rörelseresultat, EBIT (TKR)2 1029802 671
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)17621285
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-176-212-85
Resultat efter finansnetto (TKR)1 9267692 586
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 9267692 586
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00-2 500 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-1 918-72840
Resultat före skatt (TKR)841-2 497 374
Skatt (TKR)-9 000927
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)173298
Kreditupplysning för Fastighets AB Visiret

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU