Peter Lundin Livsmedel och Fastigheter AB

Peter Lundin Livsmedel och Fastigheter är ett aktiebolag i Lammhult som består av 14 anställda och omsätter 44 405 TKR. Telefon: 0702200466. Adress: Köpmannagatan 12. Organisationsnummer: 556610-4989

Organisationsnummer

556610-4989

Telefon

  1. 0702200466
  2. 0704383776
  3. 0705458789

Adress

Köpmannagatan 12363 44 LammhultFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2001
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)44 40542 78142 098
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)44 40542 78142 098
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)3 0482 9742 793
Administrationskostnader (TKR)2 2472 2362 050
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)43 13941 93340 541
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 2668481 556
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)031
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)132243298
Övriga finansiella kostnader (TKR)0020
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-132-240-317
Resultat efter finansnetto (TKR)1 1346071 239
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 1346071 239
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-5244-289
Resultat före skatt (TKR)1 129851950
Skatt (TKR)261192217
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)868659733
Kreditupplysning för Peter Lundin Livsmedel och Fastigheter AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.