TOVENT AB

TOVENT är ett aktiebolag i Mönsterås som består av 9 anställda och omsätter 20 938 TKR. Telefon: 049912960. Adress: Box 39. Organisationsnummer: 556620-5208

Organisationsnummer

556620-5208

Telefon

  1. 049912960

Adress

BOX 39383 21 MÖNSTERÅSFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2001
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)20 91119 75614 999
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)27175
Total omsättning (TKR)20 93819 77315 004
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)-1 544-103128
Råvaror och förnödenheter (TKR)11 81111 6979 704
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 3151 1411 221
Personalkostnader (TKR)4 6404 2653 860
Avskrivningar (TKR)112214
Summa rörelsekostnader (TKR)16 23317 02214 927
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 6172 545332
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)1000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)001
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)100-1
Resultat efter finansnetto (TKR)1 6272 545332
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 6272 545332
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-410-6391 182
Resultat före skatt (TKR)1 2171 9061 514
Skatt (TKR)270422336
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)9471 4841 177
Kreditupplysning för TOVENT AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.