Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

J.C. Form AB

J.C. Form är ett aktiebolag i Fjälkinge som består av 1 anställd och omsätter 1 286 TKR. Telefon: 0706978214. Adress: Amerikavägen 42. Organisationsnummer: 556625-3778

Organisationsnummer

556625-3778

Telefon

  1. 0706978214

Adress

Amerikavägen 42291 67 FjälkingeFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2002
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-04-302018-04-302017-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 2861 3272 731
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)1 2861 3272 731
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)0100
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)7727402 218
Övriga externa kostnader (TKR)290248275
Personalkostnader (TKR)163164159
Avskrivningar (TKR)96160
Summa rörelsekostnader (TKR)1 3211 1782 652
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-3414978
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)010
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)0-10
Resultat efter finansnetto (TKR)-34 00014878
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-34 00014878
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-34 00014878
Skatt (TKR)03316
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-34 00011562
Kreditupplysning för J.C. Form AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU