Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

R2 Redovisning AB

R2 Redovisning är ett aktiebolag i Göteborg som består av 4 anställda och omsätter 4 130 TKR. Telefon: 031209434. Adress: Södra vägen 12. Organisationsnummer: 556676-3982

Organisationsnummer

556676-3982

Telefon

  1. 031209434
  2. 0317271531
  3. 0317271532

Adress

Södra vägen 12412 54 GöteborgFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2005
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-08-312018-08-312017-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 1233 7383 267
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)74429
Total omsättning (TKR)4 1303 7823 296
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 3261 199943
Personalkostnader (TKR)2 0452 0382 074
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)3 3713 2373 017
Rörelseresultat, EBIT (TKR)759545279
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)758545279
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)758545279
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)758545279
Skatt (TKR)17412663
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)585420216
Kreditupplysning för R2 Redovisning AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU