Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Kungsgården Lantbruk AB

Kungsgården Lantbruk är ett aktiebolag i Kungsör som består av 3 anställda och omsätter 5 660 TKR. Telefon: 022710208. Adress: Norra kungsladugården 114. Organisationsnummer: 556677-2462

Organisationsnummer

556677-2462

Telefon

  1. 022710208
  2. 0706662454
  3. 0706692735

Adress

Norra Kungsladugården 114736 93 KungsörFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2005
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 8883 4053 209
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)772732677
Total omsättning (TKR)5 6604 1373 886
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 4401 4061 338
Personalkostnader (TKR)1 5051 208891
Avskrivningar (TKR)436376325
Summa rörelsekostnader (TKR)3 3812 9902 554
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 53313342
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)612
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)564539
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)202828
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)421813
Resultat efter finansnetto (TKR)1 57532355
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 57532355
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-98212-290
Resultat före skatt (TKR)5934465
Skatt (TKR)11907
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)4744459
Kreditupplysning för Kungsgården Lantbruk AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU