Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Binary Detect AB (publ)

Binary Detect (publ) är ett aktiebolag i Halmstad som omsätter 411 TKR. Telefon: 035133600. Adress: Box 7001. Organisationsnummer: 556690-4677

Organisationsnummer

556690-4677

Telefon

  1. 035133600

Adress

Box 7001300 07 HalmstadFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2005
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4114050
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)4114050
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)9807441 230
Personalkostnader (TKR)2473660
Avskrivningar (TKR)0018
Summa rörelsekostnader (TKR)1 2271 1101 248
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-816-705-1 248
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)010
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)0310
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)0-2-10
Resultat efter finansnetto (TKR)-816 000-707 000-1 258 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-816 000-707 000-1 258 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-816 000-707 000-1 258 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-816 000-707 000-1 258 000
Kreditupplysning för Binary Detect AB (publ)

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU