Hallonqvist fastighetsbyrå AB

Hallonqvist fastighetsbyrå är ett aktiebolag i Malmö som består av 4 anställda och omsätter 2 602 TKR. Telefon: 040138828. Adress: Boställsvägen 29. Organisationsnummer: 556700-1432

Organisationsnummer

556700-1432

Telefon

  1. 040138828

Adress

BOSTÄLLSVÄGEN 29216 21 MALMÖFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2006
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 6022 8423 713
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)01716
Total omsättning (TKR)2 6022 8593 729
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 0051 2171 255
Personalkostnader (TKR)1 5231 7722 178
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)2 5282 9893 433
Rörelseresultat, EBIT (TKR)73-130295
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)73-130295
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)73-130295
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)73-130295
Skatt (TKR)0070
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)73-130225
Kreditupplysning för Hallonqvist fastighetsbyrå AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.