Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Spotify AB, Stockholm - 0851062416

Spotify i Stockholm är ett aktiebolag som består av 1265 anställda och omsätter 34 432 684 TKR. Telefon: 0851062416. Namn: Spotify AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5567037485.

Organisationsnummer

556703-7485

Telefon

  1. 0851062416
Byta mobilabonnemang?

Adress

Regeringsgatan 19 5tr111 53 StockholmFler på samma adress

Omsättning

34432684 TKR

Resultat

720153 TKR

Anställda

1265 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2006
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)146 064113 89849 283
Patent, licenser mm (TKR)115 15501 280
Goodwill (TKR)030 45029 124
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)261 220144 34979 689
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)88 466111 439126 955
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)211 250207 20910 552
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)299 716318 649137 508
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)8 850 4558 368 2444 960 832
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)52 24101 853 450
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)9 572 2149 180 43267 071
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)18 474 91017 548 6806 881 355
Summa anläggningstillgångar (TKR)19 035 85018 011 6707 098 543
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)10 077010 715
Summa varulager (TKR)10 077010 715
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)337 379418 026270 639
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)1 349 2351 368 6972 502 291
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)1 909 7441 531 974854 013
Summa kortfristiga fordringar (TKR)3 596 3593 318 6973 626 944
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)9 581 20711 368 3307 066 981
Summa kassa och bank (TKR)6 407 5362 025 7124 496 519
Summa omsättningstillgångar (TKR)19 595 19016 712 74015 201 160
Summa tillgångar (TKR)38 631 04034 724 43022 299 700
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)114109105
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)173 87999 17722 424
Summa bundet eget kapital (TKR)173 99399 28622 529
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)16 856 99019 708 9605 217 774
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)6 059 4750439 098
Årets resultat (TKR)720 153-1-682 467 000
Summa fritt eget kapital (TKR)23 636 620-1-676 810 100
Summa eget kapital (TKR)23 810 62016 661 3204 996 935
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)169 45078 11087 546
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)04 7864 492
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)68 6655 346 3999 435 835
Övriga långfristiga skulder (TKR)28 34530 8901 280
Summa långfristiga skulder (TKR)97 0115 382 0779 441 609
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)04 15714 137
Leverantörsskulder (TKR)2 275 7302 176 178641 671
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)2 203 5311 230 973904 042
Övriga kortfristiga skulder (TKR)10 074 7009 191 6156 213 761
Summa kortfristiga skulder (TKR)14 553 96012 602 9207 773 612
Summa eget kapital och skulder (TKR)38 631 04034 724 43022 299 700
Kreditupplysning för Spotify AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU