Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Spotify AB, Stockholm - 0851062416

Spotify i Stockholm är ett aktiebolag som består av 1265 anställda och omsätter 34 432 684 TKR. Telefon: 0851062416. Namn: Spotify AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5567037485.

Organisationsnummer

556703-7485

Telefon

  1. 0851062416
Byta mobilabonnemang?

Adress

Regeringsgatan 19 5tr111 53 StockholmFler på samma adress

Omsättning

34432684 TKR

Resultat

720153 TKR

Anställda

1265 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2006
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)34 382 20025 798 58017 506 470
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)50 4806 493 8867 231 215
Total omsättning (TKR)34 432 68432 292 46224 737 684
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)31 355 02033 140 42023 889 370
Personalkostnader (TKR)2 145 4122 294 0931 282 463
Avskrivningar (TKR)163 697138 432100 708
Summa rörelsekostnader (TKR)33 664 13035 572 94025 272 540
Rörelseresultat, EBIT (TKR)768 550-3 280 491-534 864
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)-409 973 0008 694-24 374 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)29 95093 3710
Externa ränteintäkter (TKR)302 478169 20350 994
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)474 794289 137410 881
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)29 523412 599352 641
Externa räntekostnader (TKR)35 58817 289208 805
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-409 230 900130 517-24 473 570
Resultat efter finansnetto (TKR)1 100 687-1-658 810 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 100 687-1-658 810 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)01 688516
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)1 100 687-1-658 809 500
Skatt (TKR)380 533-1 349 00024 173
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)720 153-1-682 467 008
Kreditupplysning för Spotify AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU