Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Brandingenjören Per Svensson AB

Brandingenjören Per Svensson är ett aktiebolag i Visby som består av 1 anställd och omsätter 1 424 TKR. Adress: Box 1011. Organisationsnummer: 556705-9802

Organisationsnummer

556705-9802

Adress

Box 1011621 21 VisbyFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2006
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 4241 8331 666
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)1 4241 8331 666
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)54922
Övriga externa kostnader (TKR)160227224
Personalkostnader (TKR)609611788
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)7748871 034
Rörelseresultat, EBIT (TKR)651945631
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)001
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)600
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)200
Övriga finansiella kostnader (TKR)010
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)4-11
Resultat efter finansnetto (TKR)655945632
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)655945632
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-101-238-102
Resultat före skatt (TKR)554707530
Skatt (TKR)125157118
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)429549412
Kreditupplysning för Brandingenjören Per Svensson AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU