PostNord Sverige AB

PostNord Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 17663 anställda och omsätter 20 490 922 TKR. Telefon: 0104360000. Organisationsnummer: 556711-5695

Organisationsnummer

556711-5695

Telefon

  1. 0104360000

Adress

105 00 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2006
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)19 693 65019 258 90019 278 300
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)797 274611 722585 051
Total omsättning (TKR)20 490 92219 870 62619 863 352
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)250 330128 688111 786
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)026 49431 037
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)10 823 86010 041 7109 658 769
Personalkostnader (TKR)8 522 8488 394 6108 048 916
Avskrivningar (TKR)430 441438 340444 846
Summa rörelsekostnader (TKR)20 027 48019 029 84018 295 350
Rörelseresultat, EBIT (TKR)463 446840 7801 567 998
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)013229
Externa ränteintäkter (TKR)3 1093 5572 815
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)18 97016 82537 101
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)535726
Externa räntekostnader (TKR)54 56248 64534 445
Övriga finansiella kostnader (TKR)15 28417 88431 314
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-47 772-46 169-26 340
Resultat efter finansnetto (TKR)415 674794 6111 541 658
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)415 674794 6111 541 658
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0-150 000-1 182 317
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-200 0000-414 367
Resultat före skatt (TKR)215 674644 611-55 026
Skatt (TKR)70 247143 592-4 471
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)145 427501 019-50 555
Kreditupplysning för PostNord Sverige AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.