Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

PostNord Sverige AB

PostNord Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 17663 anställda och omsätter 20 490 922 TKR. Telefon: 0700400115. Organisationsnummer: 556711-5695

Organisationsnummer

556711-5695

Telefon

  1. 0700400115

Adress

105 00 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2006
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)19 693 65019 258 90019 278 300
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)797 274611 722585 051
Total omsättning (TKR)20 490 92219 870 62619 863 352
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)250 330128 688111 786
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)10 823 86010 041 7109 658 769
Personalkostnader (TKR)8 522 8488 394 6108 048 916
Avskrivningar (TKR)430 441438 340444 846
Summa rörelsekostnader (TKR)20 027 48019 003 35018 264 320
Rörelseresultat, EBIT (TKR)463 446-11 567 998
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)013229
Externa ränteintäkter (TKR)3 1093 5572 815
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)18 97016 82537 101
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)535726
Externa räntekostnader (TKR)54 56248 64534 445
Övriga finansiella kostnader (TKR)15 28417 88431 314
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-47 772-46 169-26 340
Resultat efter finansnetto (TKR)415 674794 6111 541 658
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)415 674794 6111 541 658
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0-150 000 000-1 182 317 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-200 0000-414 367
Resultat före skatt (TKR)215 674-149 205 400-1 181 190 000
Skatt (TKR)70 247143 592-4 471 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)145 427501 019-50 555 000
Kreditupplysning för PostNord Sverige AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU