GåFood AB

Organisationsnummer

556712-1370

Telefon

  1. 022553663

Adress

JÖNSHYTTEVÄGEN 9783 32 SÄTERFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2006
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)12 26911 90911 412
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)900
Total omsättning (TKR)12 27811 90911 412
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)5 6895 7485 314
Övriga externa kostnader (TKR)1 4941 5391 560
Personalkostnader (TKR)4 2784 0023 818
Avskrivningar (TKR)134128136
Summa rörelsekostnader (TKR)11 59511 41710 828
Rörelseresultat, EBIT (TKR)684492584
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)1413
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-1-4-13
Resultat efter finansnetto (TKR)683488571
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)683488571
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-270-120-207
Resultat före skatt (TKR)413368364
Skatt (TKR)938382
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)320285283
Kreditupplysning för GåFood AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.