Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Coor Service Management Group AB, Kista - 0105580000

Coor Service Management Group i Kista är ett aktiebolag som består av 93 anställda och omsätter 235 654 TKR. Telefon: 0105580000, 0105580030, 0105580044. Namn: Coor Service Management Group AB. Ort: Kista. Org.nr: 5567397665.

Organisationsnummer

556739-7665

Telefon

  1. 0105580000
  2. 0105580030
  3. 0105580044
Byta mobilabonnemang?

Adress

164 99 KistaFler på samma adress

Omsättning

235654 TKR

Anställda

93 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2007
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)235 654262 416226 153
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)013874
Total omsättning (TKR)235 654262 429227 027
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)314 740295 878249 877
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)314 740295 878249 877
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-79 086-33 449-22 850
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)18 78919 43923 408
Externa ränteintäkter (TKR)01 1392 898
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)1 336602743
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)21 21225 31224 895
Externa räntekostnader (TKR)52262 510
Övriga finansiella kostnader (TKR)505507521
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-1 644-4 665-877
Resultat efter finansnetto (TKR)-80 730 000-38 114 000-23 727 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-80 730 000-38 114 000-23 727 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)011 1690
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-80 730 000-38 102 830-23 727 000
Skatt (TKR)-2 604 000-5 768 000-5 151 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-78 126 000-21 177 000-18 576 000
Kreditupplysning för Coor Service Management Group AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU