Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Enalyzer Sverige AB

Enalyzer Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 1 anställd och omsätter 1 290 TKR. Adress: Sveavägen 9-11. Organisationsnummer: 556740-7407

Organisationsnummer

556740-7407

Adress

Sveavägen 9-11111 57 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2007
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 2901 8191 323
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)1 2901 8191 323
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)03100
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)6351 0221 037
Personalkostnader (TKR)3250826
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)9601 3321 863
Rörelseresultat, EBIT (TKR)329487-540
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00-22 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)33180
Externa räntekostnader (TKR)43622
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-469-20-22 002
Resultat efter finansnetto (TKR)-139 000467-564 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-139 000467-564 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-139 000467-564 000
Skatt (TKR)-29 000103-146 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-110 000364-418 000
Kreditupplysning för Enalyzer Sverige AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU