Enalyzer Sverige AB

Enalyzer Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 1 anställd och omsätter 1 290 TKR. Telefon: 0853330777. Adress: Sveavägen 9-11. Organisationsnummer: 556740-7407

Organisationsnummer

556740-7407

Telefon

  1. 0853330777

Adress

SVEAVÄGEN 9-11
C/O HIGHTECHBUILDING PL 17
111 57 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2007
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 2901 8191 323
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)1 2901 8191 323
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)6351 0221 037
Personalkostnader (TKR)3250826
Avskrivningar (TKR)03100
Summa rörelsekostnader (TKR)9601 3321 863
Rörelseresultat, EBIT (TKR)329487-540
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)331822
Externa räntekostnader (TKR)43622
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-469-20-24
Resultat efter finansnetto (TKR)-140467-564
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-140467-564
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-140467-564
Skatt (TKR)-30103-146
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-110364-418
Kreditupplysning för Enalyzer Sverige AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.