Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Coor Service Management Holding AB, Kista

Coor Service Management Holding i Kista är ett aktiebolag som består av 2 anställda och omsätter 4 000 TKR. Namn: Coor Service Management Holding AB. Ort: Kista. Org.nr: 5567420806.

Organisationsnummer

556742-0806

Adress

164 99 KistaFler på samma adress

Omsättning

4000 TKR

Resultat

177000 TKR

Anställda

2 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2007
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 0007 0005 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)4 0007 0005 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)24 00033 0000
Administrationskostnader (TKR)0025 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)24 00033 00025 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-20 000-26 000-20 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)017 0002 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)16 00019 00018 000
Externa räntekostnader (TKR)30 00024 00025 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)20 0008 00042 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-66 000-34 000-83 000
Resultat efter finansnetto (TKR)-86 000 000-60 000 000-103 000 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-86 000 000-60 000 000-103 000 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)315 0000307 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0290 0000
Resultat före skatt (TKR)-85 685 000-59 710 000-102 693 000
Skatt (TKR)52 00051 00045 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)177 000179 000159 000
Kreditupplysning för Coor Service Management Holding AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU