Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Nordea Life Holding AB, Stockholm

Nordea Life Holding i Stockholm är ett aktiebolag som består av 12 anställda och omsätter 0 TKR. Namn: Nordea Life Holding AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5567423305.

Organisationsnummer

556742-3305

Adress

M 436 Mäster Samuelsgatan 21105 71 StockholmFler på samma adress

Resultat

3980623 TKR

Anställda

12 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2007
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)257 614725 54260 600
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)138 1862 429 468232 367
Summa rörelsekostnader (TKR)395 8003 155 010292 967
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-395 800-3 155 011-292 968
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)4 469 38240 392 5407 943 017
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)151 3171 768 884182 280
Externa ränteintäkter (TKR)5215 99637 182
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)2 08400
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)314 8273 182 993291 438
Externa räntekostnader (TKR)1 56300
Övriga finansiella kostnader (TKR)26 574789 50277 806
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)4 280 34038 194 9207 793 235
Resultat efter finansnetto (TKR)3 884 53935 039 9107 500 268
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 884 53935 039 9107 500 268
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)07 315 3880
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)3 884 53942 355 3007 500 268
Skatt (TKR)-96 084 0001 112 298-30 873 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 980 62341 243 0007 531 142
Kreditupplysning för Nordea Life Holding AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU